انفجار مین بار دیگر قربانی گرفت

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران در تاریخ بست یکم مرداد1397 در روستای شمشیر یک کولبر واقع در شهرستان پاوه پای راست خود را از دست داد.

به گزا ش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران به نقل از مین و زندگی یک کولبر به نام صبور یاری 31 ساله اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه بر اثر بر خورد با مینهای به جا مانده دوران جنگ پای راست خود را از است داد.

به گزار شهای مکرری که از خود کولبران ارسال میشود حاکی از ان میباشد که کولبری به شغلی پر مخاطره تبدیل شده است.

کولبران در مناطق مرزی به علت فقر و نبود شغلی مناسب تن به کولبری داده اند.

شمشیر روستای از توابع شهرستان پاوه واستان کرمانشاه میباشد.

علت مجروح ویا کشته شدن کولبران این است که ایران در مناطق مرز نشین کار کولبری را ممنوع نموده است و همین امر باعث شده است تا تدابیر شدیتری را از طرف مامورین هنگ مرزی مشاهد کنیم.
و کولبران بخاطر اینکه بتوانند بار خود را به مقصد برسانند مناطق سعبئلعبوری را انتخاب میکنند لازم به یاداوری میباشد که علاوه بر این خطرات هدف مستقیم نیروهای امنیتی و انتظانی نیز قرار خواهند گرفت.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

مرگ دو کاسبکار بر اثر تعقیب و گریز سپاه پاسداران در مناطق مرزی سردشت

ترس از دستگیری و فرار از دست ماموران سپاه دو کاسبکار را به کام مرگ …

کشف جسد کولبر یخ زده ۲۵ ساله در مناطق مرزی بانه

سحرگاه روز جاری گروهی از کولبران در حین کولبری در مناطق مرزی بانه جسد کولبری …