Breaking News

یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران؛ ۱۷ مرداد ماه ۹۷: یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. هویت این زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود “عیوض بی‌دست” فرزند محمدتقی اهل مراغه احراز شده است.

نگاهی به حقوق بشر ایران؛ به گزارش سازمان حقوق بشر ایران٬ این زندانی که از بند ۹ زندان مرکزی تبریز جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، از ۱۲ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت و در زندان بسر میبرد. از میزان دقیق و نوع مواد مخدری که در پرونده وی بود تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی به دست نیامده و معلوم نیست به چه علت پرونده وی مشمول تغییرات جدیدی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به وجود آمد نشده است.

اعدام عیوض بی‌دست سومین اعدام مربوط به مواد مخدر است که از روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد .

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

علی رنجبر

اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان بندرعباس

به گزارش حقوق بشرکردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی ومدنی؛ بامداد روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، …

اعدام

اعدام هشت زندانی در رجایی شهر کرج به اتهام قتل عمد

به گزارش حقوق بشرکردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، سازمان حقوق …