کودکی به دست نامادری جان داد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۳ مرداد ماه ۹۷ “کودکی” در ” بوکان ” به دست “نامادری ” جان داد .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛  ” ژیوان درویشی ” فرزند محمد امین درویشی ” به علت ضرب وشتم شدید نامادری جان داد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت:« در میان آمار کودک آزاری، 1642 مورد کودک آزاری‌ها یعنی 60 درصد توسط پدر و مابقی یعنی 739 مورد که شامل 26 درصد توسط مادر، 8 مورد توسط خواهر و 20 مورد نیز توسط برادر صورت گرفته است».

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

آرام هفده ساله در رودخانه آرام گرفت

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ چهارشنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸ ؛ شب …

سعید شیرزاد ؛ فعال کودک از مرخصی درمانی محروم شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ سه شنبه , ۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸ ؛ …