Breaking News

۴۵۰۰دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور استان تحصیل می کنند

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ۳۰مرداد ٩٧: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از چهار هزار و پانصد دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور استان تحصیل می کنند.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛اردشیر یاری افزود: این تعداد دانش آموز در سی و نه  مدرسه آموزش از راه دور استان مشغول به تحصیل هستند.

شورای هماهنگی مؤسسان مدارس آموزش از راه دور با هدف کمک به رفع تنگناها و کمبود منابع و فضاهای آموزشی و گسترش فعالیتهای آموزشی و پرورشی به دانش آموزان تشکیل و فعالیت می کند.

بر اساس آخرین سرشماری در کشور که در سال نود انجام شده است جمعیت پنج تا شش  ساله های ایران حدود پنج  میلیون و شصدوپنجاه  هزار نفر ، ده  تا چهارده  ساله ها پنج  میلیون و شصصدو هفتاد  هزار نفر، و پانزده  تا نوزده ساله ها شش میلیون و ششصد هزار نفر است که ثابت می کند در مجموع حدود هیجده میلیون نفر در کشورمان بین پنج تا نوزده سال قرار دارند.

اکنون با توجه به آهنگ تغییرات جمعیتی در گروه های سنی مختلف می توان از نظر آماری حدس زد احتمالاً جمعیت پنج تا شش ساله ها و جمعیت هیجده تا نوزده ساله ها، در مجموع  باید حدود یک میلیون و چهارصدو پنجاه هزار نفر باشد و بنابر این جمعیت شش تا هیجده ساله های کشور باید بیش از شانزده میلیون و پانصد هزار نفر باشد.

حالا حتی اگر فرض کنیم که این جمعیت از سال نود تا کنون هیچ تغییر نکرده است – که البته صد در صد بیشتر شده – باز هم با کسر تعداد دانش آموزان کشور ( دوازده میلیون و دویست و چهل و ذو هزار نفر) باز مانده ها از تحصیل باید دستکم حدود چهار  میلیون نفر باشند.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ شنبه , ۴ خرداد , ۱۳۹۸ ؛ روز …

آرام هفده ساله در رودخانه آرام گرفت

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ چهارشنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸ ؛ شب …