حکم آرام فتحی و خبات شکیبا صادر شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۵ شهریور ماه ۹۷ : ” آرام فتحی ” فعال مدنی از اهالی مریوان در دادگاه تجدید نظر سنندج از اتهامات خود  تبرئه شد  .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبە چهارم  شهریور نود و هفت ، دادگاه تجدید نظر «آرام فتحی» فعال مدنی و نویسندە‌ی مریوانی، برگزار شده و نهایتا از اتهامات «تبلیغ علیه نظام از طریق راه‌اندازی کمپینهای نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ» تبرئه شد.

لازم به ذکر است که وی در تاریخ پانزده اذر نود و پنج  بابت همین اتهامات به دو سال حبس محکوم شده بود با قید وثیقه ازاد ، در  دادگاه تجدید نظر حکم اقای فتحی به سه ماه تقلیل یافت که همچنان این حکم باقی است.

همچنین در خبری دیگر از همین شهر گزارش شده است که : یک فعال مدنی به نام «خبات شکیبا» در روز سه  شهریور نود و هفت  به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی و راه‌اندازی مراسمات استقبال نوروز بدون اطلاع ارگانهای امنیتی»، از سوی شعبە‌ی ١٠٣ دادگاه کیفری در این شهر بە سه ماه حبس محکوم شد و سپس مقرر گردید که وی در ازای پرداخت یک میلیون و پانصد  هزار تومان بە زندان نرود.

روز دوشنبە یازده  تیرماه، خبات شکیبا بە بازپرسی شعبە‌ی دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار و نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت آزاد شدە بود.

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …