Breaking News

حفظ محیط زیست ٍ حفظ زندگی و طبیعت

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۶ شهریور ماه ۹۷ : محیط زیست شامل محیطی است که همه جانداران زنده کره زمین در آن زندگی می کنند و ما انسانها نیز بخش عمده این کره خاکی هستیم که در این محیط زندگی می کنیم.
این محیط شامل کوهها ٍ جنگلها ٍ دریاها و مناطقی که حیات در آن جریان دارد میشود .

سرزمین یا همان فلات ایران از جمله مناطق جغرافیایی است که محیط زیست بی نظیری دارد از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ایران مناطق زیست محیطی انبوهی وجود دارد که به غیر از انسان گونه های متعدد جانوری و گیاهی و درختی زیست می کنند ٍ در عین حال شاخص های پایدار بودن و دوام
محیط زیست ایران در وضعیت مناسبی نیست و با کسب رتبه ۱۳۲ بین ۱۴۶ کشور در انتهای این رده بندی قرار دارد و این برمیگردد به بی لیاقتی و بی مسئولیتی به ظاهر مدیران حکومتی ایران ٍ طبق این آمار منتشر شده سازمان جهانی محیط زیست کشوری با آن همه گونه مراتع بکر و کوهستان و جنگلهای سر سبز و دریاچه و آبرههای آزاد جایگاهش تا این حد ضعیف باشد تنها ناکار آمدی حاکمیت در این گذار را آشکار می سازد که جای بسی تأسف دارد ٍ این از دریاچه ارومیه که حال و روزش را همگان می دانند ٍ زاینده رود اصفهان که عملأ به خشکی رسیده است ٍ وضعیت دریای خزر را همگان در جریان هستند ٍ مراتع و جنگلهای پوشیده از درخت و گونه های متنوع جانوری در شمال و غرب ایران وضعیت وخیم و بحرانی دارند در بسیاری از موارد خطاهای عمدهُ انسانی به بروز این وخامت میانجآمد مانند مانورهای نظامی و شبه نظامی در بخشهای وسیعی از غرب کشور خصوصأ کردستان ایران عمده منطقهُ این محدوده عظیم جغرافیایی است که قربانی سیاست های غلط زیست محیطی حاکمان بی لیاقت و بی کفایت رژیم ایران می باشد …
اگر چه شمار زیادی از دلسوزان حافظ محیط زیست در سراسر ایران به صورت خود جوش در صدد هستند و بودند که از آمار وسیع این خسارتها و بحرانهای زیست محیطی بکاهند و چه بسا جان خود را نیز در این راه فدا می کنند . این عزیزان دوستدار واقعی محیط زیست با فداکاری هر چه تمام و با شهامت مانع از نابودی هر چه بیشتر محیط زیست میشوند و حاکمیت و دولت هیچ گونه حمایت و پشتیبانی اساسی از این گروههای نگهبان و نگهدار محیط زیست به عمل نمیآورد و با امکانات حداقلی که برای این معضل تدارک دیده است عملا قادر به کنترل و دفع حداکثری این خرابی ها و ویرانی های زیست محیطی نیست چون عمده سرمایه گذاری این رژیم در بخش نظامی و دفاعی است وتنها مقصود و آرمانش حفظ محیط رهبری و حاکمیت است و برایش چندان اهمیت ندارد که محیط زیست و جنگل و دریا و رودخانه چه حال و روزی دارد و به چه حال و روزی دچار می شود ..
ناچار عاشقان و حافظان محیط زیست ناچارأ خود کمر همت بسته و تلاش بی وقفه آنان است که کور سوی امیدی برای ساکنان ایران زمین نگه داشته است که بتوانند از محیط پیرامون خود به راحتی استفاده کنند .
اشخاصی همچون شریف باجور و دوستان وفادار به محیط زیست جان خود را فدا می کنند تا جنگلها و مراتع سرسبز کردستان همچنان سبز بماند و این سرمایه جاودانی همچنان حفظ و نگهداری شود ٍ شریف باجور و شریف باجورها آنچنان شخصیت و منزلتی دارند که نامشان برای همیشه جاودان می مانند و شجاعت و شرافت و فداکاری آنان در دل مردم کردستان و ایران ابدی و جاویدان است .
به امید روزی که آمار انسانهای شریف و فداکاری همچون شریف باجور به حدی برسد که محیط زیست هیچگاه شاهد نابودی و ویرانی نگردد …

 

تنظیم ، نگارش از قادر سهرابی

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

تمسخر کردن دانشجویان وابسته به بسیج به ( فرهنگ و لباس کردی ) در دانشگاه کردستان ” سنندج “

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه , ۵ خرداد , ۱۳۹۸ ؛ عنایت …

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری + فیلم

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ دوشنبه , ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۸ ؛ امروز …