محکومیت ٣٥ شهروند ارومیه‌ای به بیش از ٥٢٠ سال حبس

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۰ شهریور ماه ۹۷ : شعبه صدو دوازده  دادگاه کیفری دو مجتمع بهشتی ارومیه حکم سی و پنج نفر را ابلاغ  نمود .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روز دوشنبه یکم آبان‌ماه سال نود و شش، پس از آزار جنسی یک دختر دانش‌آموز کرد از سوی سرایدار مدرسه “راه شهدا” اسلام‌آباد ارومیه، شهروندان کرد این شهرک به نشانه اعتراض به این اقدام در مقابل این مدرسه دخترانه تجمع و شهروندان خشمگین آن را به آتش کشیدند.

اسامی افراد بازداشت شده به شرح زیر میباشد:

اتهامات:
الف: مشارکت در تخریب و تحریق اموال دولتی
ب: مشارکت در تحریق اموال خصوص
ج: اخلال در نظم عمومی با هیاهو و جنجال
د: توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه
و: اتلاف اسناد دولتی از طریف تحریق و سوزاندن
ح: تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه
ز: ایجاد مزاحمت و تعرض برای بانوان
س: تهدید به اسلحه

پژمان محمدزاده، فرزند فخرالدین، اتهام (ح)، پرداخت ۱۰ میلیون جریمه نقدی
میلاد خضری، فرزند محمد صادق، اتهام (ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۴ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق
حسین مهتابی، فرزند صدیق، اتهام (الف، ج، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۸ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق
احسان عبدی زاده، فرزند مظفر، اتهام (الف، ب، پ، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
رضا موسی هشتیانی، فرزند مجید، اتهام (الف، ج، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۷ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
افشار چهره‌زاد، فرزند عبدالکریم ، اتهام (الف، ب، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۳ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق
بهزاد جاوید، فرزند شمس الدین، اتهام (الف، ب، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۳ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق
اسفندیار حاتمی، فرزند خالد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
آرام عبادی، فرزند جمیل، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
پرویز عمری، فرزند عثمان، اتهام (الف، ب، پ، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
پیام حافظی نرگی، فرزند بنگین، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
میلاد مصطفی زاده ، فرزند چراغعلی، اتهام (الف،، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس
رسول آبدرهاون، فرزند عیسی، اتهام (الف، ج، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۴ سال و ۳ ماه حبس
وحید خدری درگه، فرزند صبری، اتهام (الف، ب، پ، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
امیر طالب مرنی، فرزند باپیر، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
صفر عبدالهی، فرزند رشید، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
احمد جهانگیری، فرزند قاسم، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
برهان عمرزاده، فرزند عبدالمجید، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۳۰ سال و ۸ ماه حبس
مسلم فلاح، فرزند محمد دایر، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
مهدی شیری حیدارنلو، فرزند احمد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
اسلام فلاح، فرزند محمد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
علی مداح، فرزند گرمان، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
برهان مداح، فرزند گرمان، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
توحید قلندری، فرزند عثمان، اتهام (الف، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۱ سال و نیم حبس
احمد امینی، فرزند رحیم، اتهام (الف، ج، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
یاشار بیگ‌زاده، فرزند انور، اتهام (الف و ج)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
آیهان اصغری، فرزند صادق، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
جلال نعمان پور، فرزند فخرالدین، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
آرمان ندیمی، فرزند محمد حسین، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
جابر عبدالله زاده، فرزند فریم، اتهام (الف، ب، پ، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۶ سال و نیم حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …