Breaking News

محکومیت ٣٥ شهروند ارومیه‌ای به بیش از ٥٢٠ سال حبس

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۰ شهریور ماه ۹۷ : شعبه صدو دوازده  دادگاه کیفری دو مجتمع بهشتی ارومیه حکم سی و پنج نفر را ابلاغ  نمود .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روز دوشنبه یکم آبان‌ماه سال نود و شش، پس از آزار جنسی یک دختر دانش‌آموز کرد از سوی سرایدار مدرسه “راه شهدا” اسلام‌آباد ارومیه، شهروندان کرد این شهرک به نشانه اعتراض به این اقدام در مقابل این مدرسه دخترانه تجمع و شهروندان خشمگین آن را به آتش کشیدند.

اسامی افراد بازداشت شده به شرح زیر میباشد:

اتهامات:
الف: مشارکت در تخریب و تحریق اموال دولتی
ب: مشارکت در تحریق اموال خصوص
ج: اخلال در نظم عمومی با هیاهو و جنجال
د: توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه
و: اتلاف اسناد دولتی از طریف تحریق و سوزاندن
ح: تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه
ز: ایجاد مزاحمت و تعرض برای بانوان
س: تهدید به اسلحه

پژمان محمدزاده، فرزند فخرالدین، اتهام (ح)، پرداخت ۱۰ میلیون جریمه نقدی
میلاد خضری، فرزند محمد صادق، اتهام (ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۴ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق
حسین مهتابی، فرزند صدیق، اتهام (الف، ج، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۸ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق
احسان عبدی زاده، فرزند مظفر، اتهام (الف، ب، پ، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
رضا موسی هشتیانی، فرزند مجید، اتهام (الف، ج، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۷ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
افشار چهره‌زاد، فرزند عبدالکریم ، اتهام (الف، ب، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۳ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق
بهزاد جاوید، فرزند شمس الدین، اتهام (الف، ب، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۳ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق
اسفندیار حاتمی، فرزند خالد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
آرام عبادی، فرزند جمیل، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
پرویز عمری، فرزند عثمان، اتهام (الف، ب، پ، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
پیام حافظی نرگی، فرزند بنگین، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
میلاد مصطفی زاده ، فرزند چراغعلی، اتهام (الف،، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس
رسول آبدرهاون، فرزند عیسی، اتهام (الف، ج، د، ح، ز)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۴ سال و ۳ ماه حبس
وحید خدری درگه، فرزند صبری، اتهام (الف، ب، پ، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۲۴ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
امیر طالب مرنی، فرزند باپیر، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
صفر عبدالهی، فرزند رشید، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
احمد جهانگیری، فرزند قاسم، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
برهان عمرزاده، فرزند عبدالمجید، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۳۰ سال و ۸ ماه حبس
مسلم فلاح، فرزند محمد دایر، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
مهدی شیری حیدارنلو، فرزند احمد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
اسلام فلاح، فرزند محمد، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
علی مداح، فرزند گرمان، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
برهان مداح، فرزند گرمان، اتهام (الف، ج، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
توحید قلندری، فرزند عثمان، اتهام (الف، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۱ سال و نیم حبس
احمد امینی، فرزند رحیم، اتهام (الف، ج، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
یاشار بیگ‌زاده، فرزند انور، اتهام (الف و ج)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
آیهان اصغری، فرزند صادق، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
جلال نعمان پور، فرزند فخرالدین، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
آرمان ندیمی، فرزند محمد حسین، اتهام (الف، ب، پ، د، و، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی
جابر عبدالله زاده، فرزند فریم، اتهام (الف، ب، پ، د، ح)، مجموعا محکوم به تحمل ۶ سال و نیم حبس در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

حنان هاشمی، الحان هاشمی، بهیه معنوی پور، میثاق معنوی پور و نیلوفر حسینی

گزارشی از آخرین وضعیت پنج شهروند بهایی، محبوس در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، الحان …

احکام‌ قطع انگشتان دست

احکام‌ قطع انگشتان دست پویا ترابی و سید برات حسینی، زندانیان متهم به سرقت در زندان اوین اجرا شد

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه …