نامه ي سرگشاده ي تيم وكلاي رامين حسين پناهي به ريس قوه قضاييه

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۲ شهریور ماه ۹۷ : نامه ي سرگشاده ي تيم وكلاي ” رامين حسين پناهي ” به ريس قوه قضاييه به لحاظ در خطر بودن اجراي حكم اعدام و درخواست فوري توقف اجراي حكم اعدام.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ « اعدام رامين موجب نفرت،نفاق و انشقاق مي شود اما نجات وي از اعدام موجب وفاق وحدت و همدلي ملت ايران مي شود .»

حضرت آيت الله آملي لاريجاني
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

با سلام و دعاي خير

احتراما با استناد به اصول سوم ،هشتم ،دهم،بيست و دوم ،سي و چهارم ،سي و پنجم ،سي و هفتم ،سي و هشتم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي به استحضار حضرتعالي مي رساند؛

اصل بر اين است كه قوه ي قضاييه ملجاء و پناهگاه ستمديدگان بوده و اين اصل بنيادين مبناي تمامي احكام و تصميمات قضايي باشد و بالطبع هدف و غايت امر قضايي هم بايد در اين راستا قرار گيرد.

همچنانكه شيوه ي قضاي اسلام نيز در اين حوزه قرار مي گيرد؛ از ديگر سو اصل عدالت ايجاب مي نمايد تا همواره با بردباري و صبوري به موضوعات نگريست؛ خصوصا مباحثي كه طرف دعوي آن حكومت اسلامي است همچنانكه در شرع انور اسلام خصوصا زمان حضرت علي ( ع) نيز در جرايم بغي هميشه با صبوري با متهمين بغي رفتار مي نمودند و هرگز هيچ متهم به بغي اعدام نشد. اكنون كه در دوره ثبات انقلاب اسلامي قرار داريم انتظار مي رود تا در برخورد با متهمين به بغي از همان بردباري و صبوري زمان حضرت علي ( ع ) پيروي كرد، در حال حاضر موكل اينجانبان جوان ۲۳ ساله بنام رامين حسين پناهي كه ناخواسته وارد يك جريان شده و صرفا براي ملاقات والدين خود وارد كشور شده و هيچ قصد و نيتي جز برپايي صله ي رحم نداشته اما اكنون به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج متهم به بغي و محكوم به اعدام شده كه طبق اسناد و اوراق پرونده اين حكم منطبق با قانون نبوده و حسب درياي عظيم رأفت و رحمت اسلامي و قوانين حكيمانه جمهوري اسلامي اين حكم شايسته ي نقض و ابطال است ،از ديگر سو شرايط كنوني كشور و منطقه و ضرورت اتخاذ همبستگي ميان همه ي اقوام و شهروندان ايراني و پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري در اتحاد آحاد ملت ايجاب مي كند تا حضرتعالي دستور توقف اجراي حكم اعدام رامين حسين پناهي را صادر و موجبات رسيدگي مجدد به اين پرونده را صادر فرماييد بالطبع تصميم نيك حضرتعالي در توقف اجراي اين حكم اعدام در تاريخ ثبت و به نيكي از شما ياد خواهند كرد و تاثير بسزايي در بر قراري امنيت و ايجاد همگرايي ،همكاري و همبستگي ميان آحاد ملت خواهد داشت در حالي كه اعدام اين جوان زمينه هاي نفرت و نفاق ،انشقاق و ناامني را بهمراه خواهد داشت و همگان اشراف دارند كه اعدام نتوانسته راهكار مناسبي براي برون رفت از معضلات و مشكلات باشد ،ايران اسلامي نيازمند همدلي،وفاق و وحدت است كه با دستور شايستەی حضرتعالي در توقف اجراي حكم و رسيدگي مجدد به موضوع براي موكل اين امر محقق مي شود.

با تجديد مراتب احترام

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …