Breaking News

هنوز منتظر دفتر خاطراتم هستم که ازدستان ورزشکارانه زانیار آن را بگیرم

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۹ شهریور ماه ۹۷ : در پی مرگ زانیار ولقمان مرادی زندانی سیاسی سابق اینگونه نوشت .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ زندانی سیاسی سابق “رحیم ( شهرام ) الیاسی در پی مرگ همبندیانش اینگونه نوشت که هنوز هم منتظر امانتی هستم که باید از دستان ورزشکارانه زانیار تحویل بگیرم .

متن کامل نامه در زیر بخوانید :

رحیم (شهرام) الیاسی هنگامی که از زندان به مرخصی میاید دیگر به زندان برنمیگردد ومخفیانه از ایران خارج شد .
آقای رحیم (شهرام) الیاسی درمورد زانیار ولقمان این چنین نوشته است :

زانیار جوانی شاد سرحال پراز انرژی خنده رو با استعدادروزهاشو با ورزش کردن و زبان خواندن میگذراند اما لقمان آرامتر بود وبیشتر مشغول بافندگی ، هردو با اراده و قوی بودند هیچ وقت ترس و نگرانی از حکمی که بهشون داده بودند در چشمان وصورتشون ندیدم خنده های زیبای لقمان جلو چشمانم هست صدای خندها و حرفاشون توگوشمه و همیشه میگفتندهیچ وقت التماس این مزدوران رانخواهیم کرد وهرگز اجازه نمیدهیم برای جرم نکردمون خوشحال شوند

منهم وقتی به مرخصی آمدم دفتر خاطرات زندانم راپیش زانیار گذاشتم وقتی با زانیار ارتباط برقرار کردم گفتم زانیار جان پیشت باشه تا موقعی که ازاد شدی به دستم می رسونید هیچ دلم نیومد بگم برام بفرست بیرون چون هردو مطمئن بودیم که روزی آزاد میشوند اما این اتفاق نیافتاد و هنوز باورم نمی یشود .

خاطراتم با زانیار ولقمان به اندازه نوشتن پنج سال از صبح تا شبه که یک کتابه نه چند خط اما ….هنوز منتظر دفتر خاطراتم هستم که ازدستان ورزشکارانه زانیار آنرا بگیرم .

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز؛ یک زندانی در پی درگیری فیزیکی میان زندانیان یک زندانی جان باخت

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه …

اعدام

حکم‌اعدام یک زن تبعه کشور افغانستان به اتهام «قتل عمد» در زندان کرج به اجرا درآمد

به گزارش حقوق بشر کرستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه چهارشنبه پنج مردادماه …