یک فعال مدنی اهل سنندج به دادگاه احضار شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران؛ ۴ مهر ماه ۱۳۹۷: یک فعال مدنی کُرد اهل سنندج به دادگاه این شهر احضار گردید.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران٬ ” محمد صدیق رستمی ” توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برگه احضاریه برای این فعال مدنی کُرد ارسال کرده است.

برگه احضاریه در خصوص این فعال مدنی کُرد؛ شکایت دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مبنی بر  ( توهین به رهبری  ) می باشد که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود.

این فعال مدنی باید روز یکشنبه پانزدهم مهرماه خود را به دادگستری سنندج معرفی نماید.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …