زخمی شدن دستکم دو کولبر در مرز سلماس

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۷ مهر ماه ۹۷ : شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی سلماس منجر به زخمی شدن دو کولبر گردید .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ نیروهای امنیتی ، مرز سلماس ، (  چل مر شهیدان )  واقع در مرز اورمیە بە سوی دستەای از کولبران شلیک کردە و درنتیجە این تیراندازی این دو کولبر بە شدت زخمی شدەاند .

هویت این دو کولبربه نامهای  ” عبدالعزیز فنکی ” ، ” میر حاج علیزاده ” توسط نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ،احراز شده است .

بر پایه  اطلاعات دریافتی ، وضعیت عمومی عبدالعزیز فنکی نامناسب اعلام شدە است .

 

 

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی بانه

در پی تیراندازی نیروهای مسلح در نوار مرزی بانه ( برویشکانی ) یک کولبر یدون …

زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی بانه

در پی تیراندازی آتش به اختیاران ایران یک کولبر زخمی شد، این کولبر روز جاری …