در پی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی یک کولبر زخمی شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۰ مهر ماه ۹۷ : نیروهای امنیتی مستقر در مرز ارومیه ، به سوی گروهی از کولبران تیراندازی شده و در نهایت منجر به زخمی شدن یک کولبر گردید .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یک کولبر به نام ” شفیع محمد پور ” از اهالی سیلوانا در حمله ی نیروهای امنیتی به شدت زخمی شده و به بیمارستانی در ارومیه منتقل گردید ، نیروهای امنیتی کولبران را بدونه اخطار قبلی هدف تیراندازی قرار می دهند .

روستای سیلوانا در سی  کیلومتری شهر ارومیه قرار دارد که میان دو دره واقع شده است .

کولبران از قشر ضعیف جامعه به شمار می آیند ،که به علت عدم دست رسی به کار مناسب هر روز هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار می گیرند .

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی ته ته و ماکو

کولبران با شلیک بی ضابطه مامورین هدف تیراندازی قرار می گیرند، روز شنبه و یکشنبه …

مرگ یک کولبر سالخورده بر اثر ایست قلبی / قطع پای یک نوجوان بر اثر انفجار مین

روز جاری یک کولبر سالخورده بر اثر حمل بار سنگین در مناطق مرزی شوشمی ، …