Breaking News

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان رجای شهر

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۱ مهر ماه ۹۷ : دستکم سه زندانی که در روزهای گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند اعدام شدند .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ صبح روز جاری چهارشنبه یازدهم مهر ماه نود وهفت ، سه زندانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس ( اعدام ) محکوم شده بودند ، در زندان رجای شهر به اجرا در آمد .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ، دوشنبه نه مهرماه ، انتقال چهارده زندانی را به سلولهای انفرادی گزارش کرده است ، حکم اعدام در مورد سه زندانی به اجرا در آمد و یازده زندانی با اخذ مهلت یا رضایت به بند عودت داده شدند .

هویت دو  تن از زندانیان اعدام شده عبارت است از  ” یاسر اسلامی ” ، “محمود اکبری ” ، و  یازده زندانی به بندهای خود بازگشت خورده اند .

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

علی رنجبر

اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان بندرعباس

به گزارش حقوق بشرکردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی ومدنی؛ بامداد روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، …

اعدام

اعدام هشت زندانی در رجایی شهر کرج به اتهام قتل عمد

به گزارش حقوق بشرکردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، سازمان حقوق …