Breaking News

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان رجای شهر

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۱ مهر ماه ۹۷ : دستکم سه زندانی که در روزهای گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند اعدام شدند .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ صبح روز جاری چهارشنبه یازدهم مهر ماه نود وهفت ، سه زندانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس ( اعدام ) محکوم شده بودند ، در زندان رجای شهر به اجرا در آمد .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ، دوشنبه نه مهرماه ، انتقال چهارده زندانی را به سلولهای انفرادی گزارش کرده است ، حکم اعدام در مورد سه زندانی به اجرا در آمد و یازده زندانی با اخذ مهلت یا رضایت به بند عودت داده شدند .

هویت دو  تن از زندانیان اعدام شده عبارت است از  ” یاسر اسلامی ” ، “محمود اکبری ” ، و  یازده زندانی به بندهای خود بازگشت خورده اند .

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

حامد صفا، علی محمد مرادی، علی حسینی و بهادر نوروزی

احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با جرائم مرتبط با موادمخدر در زندان لنگرود استان قم اجرا شد

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه شنبه ۱ مردادماه …

ذبیح الله براهویی، عبدالواحد قنبرزهی و پیمان گودرزی

اعدام دستکم چهار زندانی به اتهام‌های «مواد مخدر و قتل عمد» در زندان‌های بیرجند، قم و بروجرد

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ ذبیح الله براهویی، متاهل …