مریوان / بازداشت و انتقال چهار شهروند به مکانی نامعلوم

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۶ مهر ماه ۹۷ : نیروهای امنیتی در روستای نی در حومه شهر مریوان اقدام به بازداشت چهار شهروند نمود و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روزجاری پنج شنبه بیست وششم مهر ماه نود وهفت ، نیروهای امنیتی مریوان به روستای( نی ) واقع در ده کیلومتری این شهر یورش بردند و چهارشهروند این روستا را بدون حکم ،اقدام به تفتیش و افرادی را در این رابطه بازداشت نمودند.

هویت افراد بازداشتی  : ” حسین فرهمند ” ، ” حمید پروازه ” ، ” رحمت اشتک “و ” بختیار اشتک ” احراز شده است . این افراد از سوی نیروهای امنیتی بدونه حکم و تفهیم اتهام به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

از سرنوشت و محل نگهداری، تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …