دادگاه پیرانشهر برای هشت کولبر قرار وثیقه صادر کرد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۹ مهر ماه ۹۷ : هنگ مرزی در اقدامی هشت کولبر را دستگیر نمود و روانه دادگاه کرد .دادگاه برای این کولبران قرار وثیقه صادرکرده است .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ شب گذشته شنبه بیست و هشتم مهر ماه نود و هفت ، در مرز (بی خر جه ی )  قسقپان ، پیرانشهر ، هنگ مرزی به گروهی از کولبران یورش برد و هشت تن از آنها را بازداشت نمود .این کولبران با تشکیل پرونده مواجه شدند.

پرونده کولبران ارجاع داده شده به دادگاه با قراروثیقه روبه رو شده است .این در حالی است که تمام این کولبران مستجر می باشند و منبع درآمد ایشان هم قطع شده است .و هیچ پول و سندی نمی توانند فراهم نمایند.

کشته شدن یک شهروند بوکانی در اثر تیراندازی

زخمی شدن دو کولبر در پیرانشهر ؛ سردشت

یک کولبر در مرزهای ارومیه کشته شد

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی ته ته و ماکو

کولبران با شلیک بی ضابطه مامورین هدف تیراندازی قرار می گیرند، روز شنبه و یکشنبه …

مرگ یک کولبر سالخورده بر اثر ایست قلبی / قطع پای یک نوجوان بر اثر انفجار مین

روز جاری یک کولبر سالخورده بر اثر حمل بار سنگین در مناطق مرزی شوشمی ، …