دادگاه سردشت ؛ برای پانزده کولبر حکم زندان و جریمه صادر کرد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲ آبان ماه ۹۷ : دادگاه شهر سردشت، که پیشتر گروهی از کولبران را بازداشت کرده بود با صدور حکم زندان و جریمه نقدی آنها را مجرم شناخت .

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکم آبان ماه نود و هفت ، تعدادی از کولبران که با یورش هنگ مرزی محاصره و دستگیر شده بودند با احکامی همچون زندان و جریمه روبه رو شدند.

به گزارش رسیده از یک منبع مطلع :حاکی از آن است که پانزده کولبر که توسط هنگ مرزی روانه دادگاه سردشت شده بودند با صدور حکم زندان و جریمه روبه رو شدند .اسامی کولبران محکوم  عبارتند از : ١-کیوان الەمرادی ٢- یوسف قربانی‌زاده٣- جمال رحیمی٤- کمال علیزاده ٥- امید قربانی‌زاده ٦- زانیار حاجی خلانی ۷- لقمان آتش رک ۸- رضا صحرانورد فرزند محمدرضا ٩- مصطفی عزیززاده ١٠- محمد رحیمی ١١- زانیار زارعی ١٢- صدیق فقه حسن‌پور ١٣- صابر یحیی‌پور ١٤- صدیق ژاله ١٥- صدیق پادرشی.

در گزارشی دیگردر روز یکشنبه بیست و نهم مهر ماه نود وهفت ، هنگ مرزی به گروهی از کولبران یورش برده اند و تعداد زیادی از اسبهای کاسبکاران را به گلوله بستند .

کشتە و زخمی شدن دەها کولبر در تابستان و پاییز جاری، کە بیش از ۹۰ درصد آنها با شلیک مستقیم جمهوری اسلامی صورت گرفتە، واضع ترین سند دشمنی این رژیم با زحمتکشان کوردستان و اثباتی بر اشغالگر بودنش در این سززمین است.

ج

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی ته ته و ماکو

کولبران با شلیک بی ضابطه مامورین هدف تیراندازی قرار می گیرند، روز شنبه و یکشنبه …

مرگ یک کولبر سالخورده بر اثر ایست قلبی / قطع پای یک نوجوان بر اثر انفجار مین

روز جاری یک کولبر سالخورده بر اثر حمل بار سنگین در مناطق مرزی شوشمی ، …