Breaking News

حبس و شلاق برای مدیر بانه نیوز ؛ شجاع حسین زاده

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۱ آذر ماه ۹۷ ؛ یک فعال مدنی و مدیر سایت بانه نیوز که در شهریور ماه سال جاری به حبس و شلاق محکوم شده بود چند روز پیش حکم وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تایید و وی روانه ی زندان شد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ” شجاع حسین زاده “فعال مدنی و مدیر وب سایت ( بانه نیوز )شنبه ی گذشته سوم آذر ماه سال جاری پس از ابلاغ حکم به ایشان روانه ی زندان شد.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر : آقای حسین زاده در شهریور ماە سال ۱۳۹۷ از سوی شعبە ۱۰۲ داداگاە کیفری جمهوری اسلامی در بانە بە ۷ ماە زندان و ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود و حکم وی عیناً  در دادگاه تجدید نظر تابید شده است.

وی ادامه داد: آقای  حسین زادە بە دلیل انتشار خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری محکوم اعلام شد.

وی اضافه نمود : نامبردە در سایت  “بانە نیوز” خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری را منتشر و بەخبر واگذاری واحد شهرداری بە بخش خصوصی معترض شدە بود.

ایشان در پایان گفت : در شهریور ماە تابستان سال جاری آقای  حسین زادە از سوی دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران برای شهر بانە بە اتهام توهین بە رئیس جمهور ایران بە ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زندان عادل آباد شیراز

زندان عادل آباد شیراز؛ یک زندانی در پی درگیری فیزیکی میان زندانیان یک زندانی جان باخت

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه …

اعدام

حکم‌اعدام یک زن تبعه کشور افغانستان به اتهام «قتل عمد» در زندان کرج به اجرا درآمد

به گزارش حقوق بشر کرستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه چهارشنبه پنج مردادماه …