حبس و شلاق برای مدیر بانه نیوز ؛ شجاع حسین زاده

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۱ آذر ماه ۹۷ ؛ یک فعال مدنی و مدیر سایت بانه نیوز که در شهریور ماه سال جاری به حبس و شلاق محکوم شده بود چند روز پیش حکم وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تایید و وی روانه ی زندان شد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ” شجاع حسین زاده “فعال مدنی و مدیر وب سایت ( بانه نیوز )شنبه ی گذشته سوم آذر ماه سال جاری پس از ابلاغ حکم به ایشان روانه ی زندان شد.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر : آقای حسین زاده در شهریور ماە سال ۱۳۹۷ از سوی شعبە ۱۰۲ داداگاە کیفری جمهوری اسلامی در بانە بە ۷ ماە زندان و ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود و حکم وی عیناً  در دادگاه تجدید نظر تابید شده است.

وی ادامه داد: آقای  حسین زادە بە دلیل انتشار خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری محکوم اعلام شد.

وی اضافه نمود : نامبردە در سایت  “بانە نیوز” خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری را منتشر و بەخبر واگذاری واحد شهرداری بە بخش خصوصی معترض شدە بود.

ایشان در پایان گفت : در شهریور ماە تابستان سال جاری آقای  حسین زادە از سوی دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران برای شهر بانە بە اتهام توهین بە رئیس جمهور ایران بە ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

آزادی محمد نظری و عثمان مصطفی پور پس از سه دهه از زندان ارومیه بصورت مشروط

عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی، روز گذشته پنجشنبه پس از سه …

صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و …