Breaking News

یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛۲۱ آذر ماه ۹۷ ؛ یک شهروند در پیرانشهر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛” سه شنبه بیستم آذر ماه نود و هفت ، یک شهروند پیرانشهری به نام ” سلیمان محمد نژاد ” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع مطلع ضمن بازداشت ایشان گفت :« مامورین لباس شخصی وی را بدونه حکم قضایی و تفهیم اتهام  بازداشت نموده اند .»

وی گفت : «با مراجعه ی خانواده ی آقای محمد نژاد به وزارت اطلاعات پیرانشهر هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد نامبرده ارئه نداده و خانوده ی ایشان در نگرانی به سر میبرند .»

هنوز از اتهامات وارده و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دسترس نیست .

 

 

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

امید انصاری فر و فرزانه انصاری فر

امید انصاری فر، برادر فرزانه انصاری فر، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج تیر …

مریم اکبری منفرد

زندان سمنان؛ مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی با پرونده‌ای جدیدی تفهیم اتهام خواهد شد

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان با پرونده جدید تفهیم اتهام خواهد …