آرام محمدی : فعال کارگری جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۸ آذر ماه ۹۷ ؛ یک فعال کارگری در کامیاران که پیشتر توسط شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان به اتهام ( تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در روز جهانی کارگر ) به حبس محکوم شده بود روز سه شنبه جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و زندانی شد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ دیروز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه نود و هفت ، ” آرام محمدی ” فعال کارگری در کامیاران به اتهام ( تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در روز جهانی کارگر ) توسط دادگاه تجدید نظر احضار و به جهت تحمل حبس که به سه ماه و یک روز محکوم شده بود به زندان کامیارن منتقل شد .

آرام محمدی : در روز پنج شنبه سی اردیبهشت نود و پنج ، به اتهام برگزاری و شرکت کردن در مراسم روز جهانی کارگر و بە بھانە تبلیغات علیە نظام و بە نفع کومەلە، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از هفت روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده بود.

وی : بعد از اتمام تحقیقات در دادسرای انقلاب کامیاران پروندە بە شعبەی اول دادگاە انقلاب در شهر سنندج بە ریاست قاضی سعیدی ارجاع و در آنجا حکم بە محکومیت حبس سه ماه و یک روز صادر گردید کە با اعتراض وکیل متھم  بە این حکم، نھایتا در شعبە چھارم دادگاە تجدیدنظر استان بە ریاست مصطفی طیاری حکم مورد نظر بدون توجە بە مدافعات متھم و وکیل ایشان تایید گردید. 

 

 

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و …

نامه سرگشاده زندانی سیاسی محمد نظری

محمد نظری، تنهاترین و قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران ٢٥سال بدون يك روز مرخصی!!!  در …