آرام محمدی : فعال کارگری جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۸ آذر ماه ۹۷ ؛ یک فعال کارگری در کامیاران که پیشتر توسط شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان به اتهام ( تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در روز جهانی کارگر ) به حبس محکوم شده بود روز سه شنبه جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و زندانی شد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ دیروز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه نود و هفت ، ” آرام محمدی ” فعال کارگری در کامیاران به اتهام ( تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در روز جهانی کارگر ) توسط دادگاه تجدید نظر احضار و به جهت تحمل حبس که به سه ماه و یک روز محکوم شده بود به زندان کامیارن منتقل شد .

آرام محمدی : در روز پنج شنبه سی اردیبهشت نود و پنج ، به اتهام برگزاری و شرکت کردن در مراسم روز جهانی کارگر و بە بھانە تبلیغات علیە نظام و بە نفع کومەلە، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از هفت روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده بود.

وی : بعد از اتمام تحقیقات در دادسرای انقلاب کامیاران پروندە بە شعبەی اول دادگاە انقلاب در شهر سنندج بە ریاست قاضی سعیدی ارجاع و در آنجا حکم بە محکومیت حبس سه ماه و یک روز صادر گردید کە با اعتراض وکیل متھم  بە این حکم، نھایتا در شعبە چھارم دادگاە تجدیدنظر استان بە ریاست مصطفی طیاری حکم مورد نظر بدون توجە بە مدافعات متھم و وکیل ایشان تایید گردید. 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

آزادی محمد نظری و عثمان مصطفی پور پس از سه دهه از زندان ارومیه بصورت مشروط

عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی، روز گذشته پنجشنبه پس از سه …

صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و …