یک نوجوان شانزده ساله در سردوش ی مریوان خود را به آتش کشید

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۹ آذر ماه ۹۷ ؛ یک نوجوان شانزده ساله ی دختر در سردوش مریوان بدلیل ازدواج اجباری چهار روز پس از عروسی خود را به آتش کشید و جان خود را از دست داد.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ” چرو نیک زاد ” فرزند محمد علی ، اهل روستای سردو ش ی مریوان بدلیل ازدواج اجباری پس از چهار روز خود را به آتش کشید نامبرده جان خود را از دست داد.

یک منبع مطلع ضمن تایید مرگ وی گفت : خانم نیک زاد را به اجبار به عقد پسر عموی خود در آوردند و فقط چهار روز پس از عروسی به زندگی خود پایان داد.

سن قانونی ازدواج و ثبت نکاح در قوانین ایران : مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

اصفهان ؛ دختری هیجده ساله اقدام به خودکشی کرد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۴ آذر ماه ۹۷ ؛ ظهر امروز، دختری …

خودکشی یک زن جوان در سقز

  نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۶ آذر ماه ۹۷ ؛ یک زن جوان …