بازداشت سه شهروند کرد در دماوند

سیف الله جلیلی،بشیر حاتمی و غفور یاری در شهرستان دماوند در یک مراسم عروسی به دلیل رقص و پای کوبی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از سوی منابع امنیتی بازداشت شدند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ چهارشنبه , ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ ؛ سه شهروند اهل (اویهنگ) در شهرستان دماوند در یک مراسم عروسی به اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کردی) در روز دوشنبه بیست و هشتم مردادماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


هویت این افراد از سوی حقوق بشر کردستان ایران، “سیف الله جلیلی” فرزند ابراهیم، “بشیر حاتمی” فرزند صدیق، “غفور یاری” فرزند غفار، احراز شده است.

این سه شهروند به اتهام “استفاده از جامانه کُردی در یکی از رسومات عروسی کردها در دماوند در حین رقص و پایکوبی و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده‌اند.

هنوز از محل نگهداری و اتهامهای انتسابی به این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با …

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …