هفت سال حبس برای شهروندی در پیرانشهر

سید ادریس کسروی ،اهل روستایی در مناطق پیرانشهر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد مخالف نظام” به هفت سال حبس محکوم شد، نامبرده احکام صادره را از  شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ پیرانشهر دریافت کرده است.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ چهارشنبه , ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ ؛ یک شهروند اهل روستای “نمنجی” از توابع پیرانشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد مخالف نظام” از سوی دادگاه انقلاب پیرانشهر شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ به هفت سال حبس محکوم شد.

هویت وی از سوی حقوق بشر کردستان ایران ، “سید ادریس کسروی ” اهل روستای “نمنجی” از توابع پیرانشهر متأهل و دارای دو فرزند احراز شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کسروی به ریاست قاضی “فراست” برگزار و وی به “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” متهم شده است.

این شهروند به حکم صادره اعتراض و پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارومیه ارجاع داده شده است.

سید ادریس کسروی روز شنبه یازدهم خردادماه از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و …

نامه سرگشاده زندانی سیاسی محمد نظری

محمد نظری، تنهاترین و قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران ٢٥سال بدون يك روز مرخصی!!!  در …