انتقال چهار بازداشتی به زندان ارومیه

چهار شهروند کرد به نامهای کامران کمانی ،صابر کیانی، کیوان مکرمی و حاتم ازدمیرکه پیشتر تحت عنوان “همکاری با احزاب کردی” بازداشت شده بودند با اتمام دوران بازجویی تا پایان مراحل دادرسی به زندان ارومیه منتقل شدند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه , ۳ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ چهار شهروند کرد که پیشتر هر کدام در شهرهای ارومیه و یک تبعه ترکیه در شهر مورد ذکر بازداشت شده بودند با اتهامهای (اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کردی) روبه رو شدند،  با اتمام دوران بازپرسی تا پایان مراحل دادرسی به زندان ارومیه منتقل شدند.

هویت این شهروندان که به اتهامهای (ارتباط با احزاب کردی)بازداشت شده بودند، توسط حقوق بشر کردستان ایران، “کامران کمانی” اهل ارومیه ،”صابر کیانی” ، ”  کیوان مکرمی” و “حاتم ازدمیر” اهل ترکیه احراز شده است.

تمامی این افراد به اتهامهای “مرتبط با احزاب کردی ” بازداشت شده اند این افراد پس از اتمام دوران بازجویی به زندان ارومیه (دریا) منتقل شدند.

این افراد در حین بازداشت و بازجویی از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده ی خود محروم شده بودند.

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با …

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …