آزادی زندانی سیاسی یوسف کاکه ممی بدونه حتی یک روز مرخصی

یوسف کاکه‌ممی ، زندانی سیاسی که پیشتر در سال ۸۶ در حوالی شهرستان بوکان بازداشت و سپس با اتهام “همکاری و ارتباط با احزاب کردی” محاکمه شده بود روز جاری با پایان دوران محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد، نامبرده در دوران محکومیت خود به دلیل ارتباط با احمد شهید نیز به سه سال حبس محکوم شده است.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه , ۳ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ زندانی سیاسی “یوسف کاکه ممی” زندانی محبوس در زندان تبریز پس از ۱۲ سال حبس بدونه حتی یک روز مرخصی، با پایان دوران محکومیت خود از زندان مذکور آزاد شد.

نامبرده در آبان ماه سال ۸۶ در حوالی شهرستان بوکان بازداشت شده بود، وی به مدت ۶۰ روز در انفرادی و تحت شکنجه قرار گرفت، که با پایان دوران بازداشت به زندان مهاباد منتقل شده بود.

جلسه ی رسیدگی به اتهامهای نامبرده در سال ۸۶ در شعبه ی یکم دادگاه انقلاب بر گزار شد ، و وی به اتهام “همکاری با احزاب کردی” تفهیم اتهام شد، و سپس به ۹ سال حبس محکوم و به زندان ارومیه منتقل گردید.

آقای کاکه ممی : در سال ۹۴ به اتهام “نامه نگاری به گزارشگر سازمان ملل(احمد شهید)”محاکمه و به ۵ سال حبس دیگر محکوم شد که احکام ۵ ساله ی وی که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ی دوم صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر استان به سه سال تقلیل یافت.

یوسف کاکه ممی، در اواخر فروردین ماه ۹۶ به زندان تبریز تبعید شد. نامبرده در طول دوران محکومیت خود از مرخصی محروم شده بود، و روز جاری با پایان محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …