بازداشت دانشجوی ممتاز آی تی در اشنویه

روز گذشته محمد اقبال ، دانشجوی ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد در منزل پدری خود در شهر نالوس از توابع شهرستان اشنویه به دلایل نامشخصی از سوی سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ جمعه , ٨ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ روز گذشته دانشجوی دانشگاه ارشد فردوسی مشهد در رشته ی آی تی که برای بازدید از خانواده خود به شهر نالوس از توابع شهرستان اشنویه آمده بود، توسط سپاه پاسداران در منزل شخصی پدرش بازداشت شد.

هویت این دانشجوی ممتاز رشته ی آی تی از سوی حقوق بشر کردستان ایران، “محمد اقبال” فرزند ماموستا عبدالقادر اهل شهر نالوس از توابع اشنویه احراز شده است.

در گفتگویی که گزارشگر ما با نزدیکان وی داشته :«« این دانشجو دو سه روز پیش از دانشگاه مشهد برای دید و بازدید از خانواده ی خود به نالوس آمده بود که روز گذشته توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است»».

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامهای انتسابی به این دانشجو و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با …

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …