انتقال علی سعیدی از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان ارومیه

علی سعیدی، که در مردادماه سال جاری توسط نیروهای  سپاه پاسداران بازداشت شده بود روز یکشنبه ۳ شهریورماه با پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه به زندان ارومیه منتقل شد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه , ۱۰ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ یک شهروند اهل ارومیه که پیشتر در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده بود با پایان دوران بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

هویت این بازداشتی از سوی حقوق بشر کردستان ایران “علی سعیدی” اهل شهرستان ارومیه احراز شده است.

لازم به یادآوری است که آقای سعیدی، در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت، و از همان تاریخ تا روز انتقال وی به زندان از ملاقات با خانواده ی خود و داشتن وکیل محروم شده بود.

اتهامهای وارده به آقای سعیدی (همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام) عنوان شده است ،اما هنوز مصادیق اتهامهای وارده به وی محرز نیست.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با …

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …