بازداشت یک جوان ۲٥ سالە در پیرانشهر

مسعود رسولپور، شهروند پیرانشهری شامگاه روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ دوشنبه , ۱۱ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ یک جوان ۲٥ سالە اهل پیرانشهر در منزل شخصی خود واقع در خیابان آزادی شرقی با هجوم نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این جوان ۲٥ سالە که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است، از سوی حقوق بشر کردستان ایران؛ “مسعود رسولپور” اهل پیرانشهر احراز شده است.

تا لحظه ی تنظیم این گزارش از اتهامهای انتسابی و محل نگهداری این جوان ۲٥ سالە اطلاعی در دست نیست.

در همین رابطه در خبری دیگر در شهرستان سردشت چهار شهروند دیگر به نامهای حسین حسن زادە و رسول دستگزیدە کولبر که در روستای مرزی “بیوران” از توابع شهرستان سردشت همراه با دو شهروند به نامهای رحمان و ابراهیم رسولی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل شده بودند.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با …

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …