بازداشت یک جوان ۲٥ سالە در پیرانشهر

مسعود رسولپور، شهروند پیرانشهری شامگاه روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ دوشنبه , ۱۱ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ یک جوان ۲٥ سالە اهل پیرانشهر در منزل شخصی خود واقع در خیابان آزادی شرقی با هجوم نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این جوان ۲٥ سالە که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است، از سوی حقوق بشر کردستان ایران؛ “مسعود رسولپور” اهل پیرانشهر احراز شده است.

تا لحظه ی تنظیم این گزارش از اتهامهای انتسابی و محل نگهداری این جوان ۲٥ سالە اطلاعی در دست نیست.

در همین رابطه در خبری دیگر در شهرستان سردشت چهار شهروند دیگر به نامهای حسین حسن زادە و رسول دستگزیدە کولبر که در روستای مرزی “بیوران” از توابع شهرستان سردشت همراه با دو شهروند به نامهای رحمان و ابراهیم رسولی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل شده بودند.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

بازداشت یک شهروند از توابع شهرستان سنندج

کیوان خدامرادی ، شهروند اهل سنندج طی چند روز گذشته از سوی نیروهای وزارت اطلاعات …

انتقال دو بازداشتی به زندان ارومیه / بازداشت فعال کارگری در سنندج

ناصر محمدنژاد، و ناصر خادمی، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، طی چند …