انتقال چهار شهروند بازداشت شده به زندان ارومیه

چهار شهروند اهل ارومیه که پیشتر توسط وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند با اتمام دوران بازجویی به زندان مرکزی منتقل شدند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران؛ شنبه , ۲۳ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ چهار شهروند اهل ارومیه که اواخر مردادماه سال جاری توسط وزارت اطلاعات شهر ارومیه بازداشت شده بودند پس ۲۷ روز بازداشت با پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

هویت این چهار شهروند اهل ارومیه از سوی حقوق بشر کردستان ایران “فرهاد نوری”، “صفر نوری”، “پرویز نوری” و “علی عزیزی” احراز شده است.

گفتنی است : که این شهروندان پس از ۲۷ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی نهایتاً روز پنجشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به بند ۳-۴ زندان ارومیه منتقل شده و در حال حاضر در این بند بسر می برند.

اتهام مطروحه علیه افراد مذکور در مراحل بازجویی (همکاری با یکی از سازمان های مخالف نظام) عنوان شده است.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

آزادی دو شهروند با تودیع وثیقه بازداشت یک شهروند در دیواندره

آرام زندی ، و سیروان ابراهیمی با تودیع وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل …

آزادی یک شهروند در زندان ارومیه با تودیع وثیقه

شاپور صوفی زاده، شهروند اهل ارومیه که پیشتر در اوایل تیرماه سال جاری توسط نیروهای …