اعدام دستکم چهار زندانی در زندان ارومیه و سنندج

رئوف (آزاد) آزادیخواه، شمال (ابراهیم) محمودپور،و حاجی بایرام،که پیشتر به اتهام  خرید و فروش مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند سحرگاه روز جاری در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند،همچنین لیلا زرافشان،که از پنج سال پیش به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی سنندج به دارآویخته شد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران؛چهارشنبه , ۳ مهر , ۱۳۹۸ ؛ یک زندانی محبوس در زندان سنندج که پیشتر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان سنندج اعدام شد، همزمان در زندان مرکزی ارومیه دستکم سه زندانی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر به دارآویخته شدند.

هویت افراد اعدام شده از سوی حقوق بشر کردستان ایران “لیلا زرافشان” قتل عمد زندان سنندج ، “رئوف (آزاد) آزادیخواه فرزند حاجی صدیق اهل دیزج مرگور ارومیه،” شمال (ابراهیم) محمودپور” اهل مهاباد و “شهاب‌الدین محمدپور” اهل روستای (حاجی بایرام) احراز شده است.

به نقل از گزارش بامداد امروز پنج‌شنبه چهارم مهرماه، یک زن زندانی به نام (لیلا زرافشان) پس از پنج سال حبس در زندان مرکزی سنندج اعدام گردید.این زن زندانی روز چهارشنبه سوم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده بود.

خانم زرافشان، پیشتر به اتهام “قتل عمد” از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود و تلاش‌ها برای کسب رضایت خانواده مقتول بی‌نتیجه مانده بود.

از سوی دیگر دستکم سه زندانی دیگر سحرگاه روز جاری در زندان ارومیه که پیشتر به اتهام خرید و فروش موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی این شهر به دارآویخته شدند.

تمامی این افراد روز چهارشنبه به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم منتقل شده بودند.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

اعدام دو زندانی در بروجرد / اعدام یک زن در زندان عادل آباد شیراز

حشمت شیخانی و یک زندانی دیگر در زندان بروجرد اعدام شدند، این در حالی است …

اعدام دو برادر به اتهام قتل عمد در زندان ارومیه

 داریوش درویش‌پور و دانش درویش‌پور ، که در زندان ارومیه محبوس بودند سحرگاه روز چهارشنبه …