کشته و زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی سلماس، سردشت و اورامانات

سمکو خلیلی باغچه ،ستار رحیم نژاد و لقمان رشیدزاده سه کولبر که در مناطق مرزی سردشت، سلماس و اوامانات کشته و زخمی شدند ، این کولبران توسط هنگ مرزی از فاصله ی نزدیک مورد شلیک تیراندازی قرار گرفته اند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران؛ چهارشنبه , ۱ ٱبان, ۱۳۹۸ ؛ طی روزهای گذشته دو کولبر در مناطق صفر مرزی سلماس و اوامانات زخمی و یک کولبر در مناطق مرزی سردشت  در محلی به نام( جاندار) توسط شلیک نیروهای هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

هویت کولبران زخمی و کشته  از سوی حقوق بشر کردستان ایران “سمکو خلیلی باغچه” و ” ستار رحیم نژاد” زخمی و کولبر ی که در سردشت مورد تیراندازی قرار گرفته بود “لقمان رشید زاده “احراز شده است.


یک منبع مطلع به حقوق بشر کردستان ایران،گفت: کولبری که شب دوشنبه ۲۹ مهر ماه ، در مناطق مرزی اوامانات زخمی شده بود ، توسط نیروهای مورد نظر بر اثر تعقیب و گریز و سقوط از ارتفاع زخمی شده است.

این کولبران در شامگاه دوشنبه ۲۹ مهرماه، در مناطق مرزی مختلف مورد حمله قرار گرفته بودند، سیاست دولت در مورد کولبران در مناطق مرزی فقط کشتار کولبران و امنیتی نمودن این مناطق می باشد.

کشتار کولبران و کاسبکاران به بهانه حمل کالای قاچاق و یا پاسداری از مرزها، بهانه ای واهی است، که هرز گاهی فرماندهان نظامی در پی اعتراض به کشتار گسترده کولبران به رسانه ها ابلاغ نموده تا از این جهت این کشتار را توجیه کنند ،اما غافل از آن که تمامی شهروندان می دانند با اقتصادی فلج نمی توان هیچ بهانه ای را توجیه نمود.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی کردستان

شلیک ماموران مسلح به کولبران دو زخمی بر جای گذاشت . روز جمعه با شلیک …

مرگ یک کولبر در اثر سرمازدگی در مناطق مرزی سلماس

در مناطق مرزی سلماس یک «کولبر» روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ در اثر «سرمازدگی» جان …