زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی اشنویه و پیرانشهر

عثمان وزیری و ولی گوندک ملا ، در پی تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی پیرانشهر و اشنویه زخمی شدند، همزمان این دو کولبر در پی تیراندازی نیروهای مورد ذکر از فاصله ی نزدیک زخمی شده اند، این دو کولبر به بیمارستانی در شهر ارومیه منتقل و تحت درمان قرار دارند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه ,۱۳ بهمن ۱۳۹۸؛ همزمان دو کولبر در پی تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی پیرانشهر و اشنویه زخمی شدند ، این کولبران روز پنجشنبه در حین کولبری زخمی شده اند.

هویت این دو کولبر که روز پنجشنبه زخمی شده اند از سوی حقوق بشر کردستان ایران “عثمان وزیری” ٣٢ ساله از ناحیه پشت در مناطق مرزی پیرانشهر و “ولی گوندک ملا” در مناطق مرزی اشنویه احراز شده است.

بر اساس این گزارش از اشنویه :«« روز پنج‌شنبه ١٠ بهمن‌ماه ١۳٩٨ نیروهای نظامی رژیم در مناطق مرزی شهر اشنويه به روی گروهی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل این متطقه با نام ولی گوندک ملا، به شدت زخمی شده است.»»

همزمان در مناطق مرزی و گزارش دریافتی :«« نیروهای نظامی رژیم در مناطق مرزی پیرانشهر به روی دسته‌ای دیگر از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل این شهر با نام  عثمان وزیری، ٣٢ ساله از ناحیه پشت به شدت زخمی شده است.»»

لازم به ذکر است که کولبران نامبرده جهت مداوا به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده‌اند.

لازم به یادآوری است که نیروهای مستقر در مناطق مرزی کولبران را به بهانه ی حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی قرار می دهند، در بعضی موارد حتی این کولبران فاقد کالا نیز هستند.

این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر و کشته و زخمی شدن کولبران در ایران باشد.

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی کردستان

شلیک ماموران مسلح به کولبران دو زخمی بر جای گذاشت . روز جمعه با شلیک …

مرگ یک کولبر در اثر سرمازدگی در مناطق مرزی سلماس

در مناطق مرزی سلماس یک «کولبر» روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ در اثر «سرمازدگی» جان …