زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی نوسود ، بانه و چالدران

طی دو روز گذشته در مناطق مرزی بانه یک کولبر به نام  میکائیل خسروی ، زخمی شد از سوی دیگر در ارتفاعات نوسود امید محمدی، بر اثر تعقیب و گریز با سقوط از ارتفاع به شدت زخمی شده است ، همچنین روز یکشنبه ویسی حسین نژاد ، بر اثر تیراندازی نیروهای مستقر در ارتفاعات چالدران به شدت زخمی شد، همراهان این کولبر نامبرده را به یکی از بیمارستانهای وان در ترکیه منتقل کرده اند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران چهارشنبه , ۱ مرداد ۱٣٩٩ ؛ طی دو روز گذشته در مناطق مرزی نوسود ، بانه و مناطق مرزی چالدران دو کولبر براثر تیراندازی زخمی و یک کولبر بر اثر تعقیب و گریز با سقوط از سخره در مناطق مرزی نوسود زخمی شده است ، یکی از کولبران جهت مداوا به وان در ترکیه منتقل شده است .

هویت این سه کولبر از سوی حقوق بشر کردستان ایران ” میکائیل خسروی ” در مناطق مرزی بانه زخمی شد ، ” ویسی حسین نژاد ” اهل روستای سگریک از توابع چالدران و ” امید محمدی ” ساکن بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در مناطق مرزی نوسود احراز شده است . 

توضیحات دریافتی در اینباره «««روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه ١٣٩٩، نیروهای مسلح در مناطق مرزی هنگه‌ژال بانه به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل شهر بوکان با نام میکائیل خسروی؛ به شدت زخمی شده که هم‌اکنون نامبرده در بخش ICU بیمارستان بانه بستری شدە است.»»»

توضیحات دریافتی در اینباره ««« روز دوشنبه ٣٠ تیرماه ١۳٩٩ دسته‌ای از کولبران در نقاط مرزی نوسود به کمین نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی افتادن که یک کولبر با هویت امید محمدی؛ ساکن بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر حین فرار از دست این نیروها، به دلیل سقوط از صخره از ناحیه پا زخمی شده است.»»»

توضیحات دریافتی در اینباره «««از طرف دیگر روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ١٣٩٩، نیروهای نظامی رژیم در مناطق صفر مرزی چالدران به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل روستای سگریک از توابع چالدران با نام ویسی حسین‌نژاد؛ به شدت زخمی شده است که جهت مداوا به مراکز درمانی شهر وان در ترکیه منتقل شده است.»»»

لازم به یادآوری است که روز یکشنبە ٢٩ تیرماه نیز یک کولبر دیگر اهل روستای ”کشمش تپە“ ماکو با هویت ”رامین بلخکانلو“ در ارتفاعات مرزی چالدران توسط نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی و جهت معالجە بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە بود.

توضیحات : کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

لازم به یادآوری است که نیروهای مستقر در مناطق مرزی کولبران را به بهانه ی حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی قرار می دهند، در بعضی موارد حتی این کولبران فاقد کالا نیز هستند.

این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر و کشته و زخمی شدن کولبران در ایران باشد.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی کردستان

شلیک ماموران مسلح به کولبران دو زخمی بر جای گذاشت . روز جمعه با شلیک …

مرگ یک کولبر در اثر سرمازدگی در مناطق مرزی سلماس

در مناطق مرزی سلماس یک «کولبر» روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ در اثر «سرمازدگی» جان …