Breaking News

سلول انفرادی

ضرب و جرح افشین بایمانی، زندانی سیاسی، انتقال به قرنطینه «اتاق دوربین» او در دوازدهمین روز از اعتصاب غذای تر به سر می برد

افشین بایمانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، افشین بایمانی، متاهل و دارای دو فرزند، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به صورت تنبیهی به بند قرنطینه معروف به «اتاق دوربین» این زندان منتقل و توسط …

Read More »

رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد

رضا شهابی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه دو مردادماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران محبوس در زندان اوین پس از ملاقات کابینی با خانواده خود و با اصرار آنها و جمعی از فعالان کارگری …

Read More »

زندان رجایی شهرکرج؛ رضا محمدمحسینی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی به بند عمومی این زندان بازگردانده شد

رضا محمدمحسینی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ ظهر یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج پس از انتقال به اندرزگاه ۴ سالن‌ ۱۰ این زندان، به اعتصاب غذای خود پایان داد. بر اساس این گزارش، رضا …

Read More »