Breaking News

Tag Archives: زندانی سیاسی

ضرب و جرح افشین بایمانی، زندانی سیاسی، انتقال به قرنطینه «اتاق دوربین» او در دوازدهمین روز از اعتصاب غذای تر به سر می برد

افشین بایمانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، افشین بایمانی، متاهل و دارای دو فرزند، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به صورت تنبیهی به بند قرنطینه معروف به «اتاق دوربین» این زندان منتقل و توسط …

Read More »

اعزام به مرخصی مراد طاهباز، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

مراد طاهباز

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، مراد طاهباز، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. مراد طاهباز در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به اتهام جاسوسی …

Read More »

زندان سمنان؛ مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی با پرونده‌ای جدیدی تفهیم اتهام خواهد شد

مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان با پرونده جدید تفهیم اتهام خواهد شد. مریم اکبری منفرد از بیماری کبد چرب در رنج و از درمان محروم است. به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۴ مردا ماه ۱۴۰۱، مریم اکبری …

Read More »

دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ فرهاد میثمی، زندانی سیاسی را به جلسه تفهیم اتهام احضار کرد

فرهاد میثمی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه دو مردادماه ۱۴۰۱، فرهاد میثمی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۱ زندان رجایی شهر کرج از بابت پرونده جدید قضایی خود به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج احضار شده بود. براساس …

Read More »

حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از حق تماس محروم است 

حمید حاج جعفر کاشانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج از حق ملاقات و سایر حقوق اولیه یک زندانی محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی …

Read More »

زندان مریوان؛ فردین ادوایی، زندانی سیاسی به صورت زود هنگام آزاد شد

فردین ادوایی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، فردین ادوایی، اهل روستای سلین واقع در سروآباد و زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان از توابع استان کردستان پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری شش ماه خود بصورت زود هنگام آزاد شد.‌ بر …

Read More »

حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج منتقل شد

حمید حاج جعفر کاشانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ب ای تحمل ادامه حبس خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از حبس تعزیری …

Read More »

زندان رجایی شهرکرج؛ رضا محمدمحسینی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی به بند عمومی این زندان بازگردانده شد

رضا محمدمحسینی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ ظهر یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کرج پس از انتقال به اندرزگاه ۴ سالن‌ ۱۰ این زندان، به اعتصاب غذای خود پایان داد. بر اساس این گزارش، رضا …

Read More »

گزارشی از آخرین وضعیت؛ محمد مسعود معینی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه هشت زندان اوین در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است 

محمد مسعود معینی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱، محمدمسعود معینی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را در حالی سپری می کند از حق ملاقات و تماس با مادر و خواهر خود که …

Read More »

محمدتقی فلاحی، معلم بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شد

محمدتقی فلاحی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱، محمدتقی فلاحی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از سپری کردن حبس تعزیری شش ماهه خود آزاد شد.‌ لازم به ذکر است، محمدتقی فلاحی، در تاریخ۲۹دی …

Read More »