یک روزنامه نگار بە حبس محکوم شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۴ مهر ماه ۱۳۹۷؛ یک روزنامه نگار اهل سنندج به هشت ماه زندان محکوم شد .

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛” اجلال قوامی ” روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اهل سنندج ، از سوی دادگاه ۱۰۹ کیفری دو سنندج بە اتهام نشر اکاذیب بە قصد تشویش اذهان عمومی، به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش منابع محلی٬ اجلال قوامی از یک ماه پیش در خصوص این پرونده در دادگاه تفهیم اتهام شدە بود.

قرار است این فعال مدنی در مورد پرونده دیگر در بیست و دوم  آبان ماه سال جاری، به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه چهارم تجدیدنظر دادگاهی شود .

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …