مریوان / بازداشت و انتقال چهار شهروند به مکانی نامعلوم

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۶ مهر ماه ۹۷ : نیروهای امنیتی در روستای نی در حومه شهر مریوان اقدام به بازداشت چهار شهروند نمود و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روزجاری پنج شنبه بیست وششم مهر ماه نود وهفت ، نیروهای امنیتی مریوان به روستای( نی ) واقع در ده کیلومتری این شهر یورش بردند و چهارشهروند این روستا را بدون حکم ،اقدام به تفتیش و افرادی را در این رابطه بازداشت نمودند.

هویت افراد بازداشتی  : ” حسین فرهمند ” ، ” حمید پروازه ” ، ” رحمت اشتک “و ” بختیار اشتک ” احراز شده است . این افراد از سوی نیروهای امنیتی بدونه حکم و تفهیم اتهام به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

از سرنوشت و محل نگهداری، تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.

 

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

قطع پا / انفجار مین در سقز

ارسطو نیک بین ، چوپان اهل روستای “ایساق آباد” از توابع سقز بر اثر انفجار …

شلیک به یک شهروند در داخل شهر سنندج

نیما آهون ، شهروند اهل سنندج روز گذشته در پی تیراندازی نیروهای انتظامی در داخل …