سنندج / بازداشت سه فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱ آبان ماه ۹۷ : سه فعال محیط زیست در شهر سنندج ، در دو پرونده جداگانه توسط نیروهای امنیتی، این شهر بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روز چهارشنبه بیست پنجم مهر ماه نود وهفت ، دو فعال محیط زیست به نام های ” زانیار گلابی ” و ” شوگرد گلابی ” ،با یورش نیروهای امنیتی  بازداشت شده اند، و تا این لحظه از محل نگهداری و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست .

همچنین این منبع اظهار داشت :« با گذشت یک هفته از بازداشت آقایان گلابی هنوز از محل نگهداری و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست،اتهامات وارده به این دو بازداشتی نامعلوم می باشد . »

در گزارش دیگری در همین راستا یک فعال محیط زیست، دیگر به نام ” وریا خسروی ” اهل سنندج از شهرک ( حسن آباد ) روز دوشنبه سی مهرماه نود وهفت ،با یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و بدون حکم بازرسی وی را بازداشت نموده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند . 

لازم به یادآوری است : با گفتگویی که با این منبع داشتیم وی اظهار داشت : هنوز از اتهامات وارده ،و وضعیت و محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست . 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …