بی خبری از وضعیت عصمت سلحشور پس از گذشت پنج ماه بازداشت

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۶ آبان ماه ۹۷ : بی خبری مطلق از وضعیت یک فعال سیاسی که پنج ماه پیش توسط نیروهای امنیتی شهر ارومیه بازداشت شده بود.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یک فعال سیاسی که پنج ماه پیش توسط نیروهای امنیتی شهر ارومیه بازداشت شده بود هنوز از وضعیت نامشخصی برخوردار می باشد،هویت ایشان ” عصمت سلحشور ” از اهالی فلکان از توابع (مرگور ) ارومیه احراز شده است .

در مراجعه خانواده آقای سلحشور به دستگاه قضایی این شهر هیچگونه نتیجه ای از محل نگهداری و ضعیت ایشان حاصل نشده است .

یک منبع مطلع در این رابطه گفت :«آقای سلحشور در اردیبهشت ماه نود و هفت ، توسط نیروهای امنیتی شهر ارومیه بازداشت شده بود وی افزود اتهامهای منتصب به ایشان سیاسی بوده است.»

تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری ،وضعیت جسمی و نحوی بازجویی از ایشان هیچ خبری در دست نیست .

 

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

قطع پا / انفجار مین در سقز

ارسطو نیک بین ، چوپان اهل روستای “ایساق آباد” از توابع سقز بر اثر انفجار …

شلیک به یک شهروند در داخل شهر سنندج

نیما آهون ، شهروند اهل سنندج روز گذشته در پی تیراندازی نیروهای انتظامی در داخل …