اسید پاشی به دو مامور اجراییات شهرداری در اهواز

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۵ آبان ماه ۹۷ ؛  یک موتور سوار در ساعت هفده روز جمعه به صورت دو نفر از ماموران اجراییات شهرداری این منطقه اسید پاشید.

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ به نقل از ایرنا ، ” رضا ارشادی ” افزود :  ماموران اجراییات شهرداری منطقه هفت در راستای اجرای مصوبه شورای بهداشت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان به همراه ماموران انتظامی قصد جمع آوری قلیان های بلوار ساحلی شرقی اهواز را داشتند.

وی ادامه داد: یک فرد با موتورسیکلت بدون پلاک به صورت دو نفر از ماموران اجراییات شهرداری اهواز اسید پاشید و متواری شد.

ارشادی، با بیان اینکه 2 مامور به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند گفت: صورت یکی از ماموران در این حادثه بیشتر سوخته است.

مرداد امسال نیز 2 نفر از ماموران اجراییات شهرداری منطقه سه اهواز در پی تخریب یک واحد تصرفی در منطقه زرگان توسط متصرفان با بنزین دچار سوختگی شدند.

Facebook Comments

About ShahramElyasi

Check Also

گزارش تصویری از وضعیت اسفناک کمپهای پناهجویی در نروژ

  Facebook Comments

اعدام یک زندانی سیاسی در زندان سقز

مصطفی سلیمی ، زندانی محبوس در زندان سقز پس از ۱۷ سال حبس اعدام شد، …