محکومیت دو عضو یک خانواده به ۳۲ سال حبس تعزیری

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی محبوس در زندان ارومیه از سوی دادگاه انقلاب این شهر، هرکدام به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این خانواده پیشتر به اتهام”اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”تفهیم اتهام شده بودند.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران؛ پنجشنبه , ۴مهر , ۱۳۹۸ ؛یک خانواده که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۹۷، بازداشت و پس از دو ماه بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده بودند.با اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در در دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

هویت افراد بازداشت شده توسط حقوق بشر کردستان ایران “ابراهیم خلیل صدیق همدانی”فرزند صادق و پسرش “سالار صدیق همدانی” و  دخترش “مریم صدیق همدانی” احراز شده است.

این شهروندان در اسفندماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده بودند. مریم صدیق همدانی، دیگر فرزند این خانواده نیز همزمان با پدر و برادر خود بازداشت و دو روز پس از انتقال به زندان ارومیه با تودیع قرار آزاد شده بود.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ابراهیم صدیق همدانی و فرزندش سالار صدیق همدانی هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ابراهیم خلیل صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم، در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت شده و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی هم اکنون در بند روان درمانی ۲ زندان ارومیه نگهداری می شوند و مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شده بود.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

آزادی محمد نظری و عثمان مصطفی پور پس از سه دهه از زندان ارومیه بصورت مشروط

عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی، روز گذشته پنجشنبه پس از سه …

صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و …