صدور حکم ۳۰ سال حبس به اتهامهای امنیتی

مهرداد عبدالله زاده، اهل شهرستان ماکو که پیشتر به مدت سه ماه زیر شکنجه و بازجویی بود. طی چند روز گذشته به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی) از سوی دادگاه انقلاب خوی به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران؛ یکشنبه , ۵ ابان ۱۳۹۸ ؛ یک شهروند اهل ماکو که پیشتر از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود پس از سه ماه بازداشت از سوی دادگاه انقلاب شهرستان خوی به اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی) به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

هویت این شهروند که از سوی دادگاه انقلاب به ۳۰ سال حبس محکوم شده است از سوی حقوق بشر کردستان ایران؛”مهرداد عبدالله زاده” اهل ماکو احراز شده است.

به نقل از گزارش نامبرده :در اوایل خردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی ماکو بازداشت و به مدت سه ماه در بازداشتگاه زیر شکنجه و بازجویی بود که سرانجام طی چند روز گذشته از سوی دادگاه انقلاب خوی به ۳۰ سال حبس محکوم شده است.

لازم به ذکر است : وی پس از اتمام دوران بازجویی به زندان ارومیه منتقل و در این زندان مشغول سپری نمودن دوران محکومیت خود می باشد.

احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب همچنان ادامه دارد به طوری که چندی پیش دادگاه انقلاب سنندج برای دو شهروند به نامهای  “حیدر قربانی” فرزند علی را به ۱۲۰ سال حبس و “محمود صادقی” فرزند عارف را با اتهاماتی (مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام) به ۳۰ سال حبس محکوم کرده است.

احکام سنگین نسبت به شهروندان در استانهای کردستان بیم آن می رود که مجازاتهای این افراد در فضای سالمی برگزار نشده و دادستان تنها به گزارشهای ارسالی از وزارت اطلاعات بسنده کرده باشد،تمامی این افراد در حین بازجویی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده اند.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

آزادی محمد نظری و عثمان مصطفی پور پس از سه دهه از زندان ارومیه بصورت مشروط

عثمان مصطفی پور و محمد نظری دو زندانی سیاسی، روز گذشته پنجشنبه پس از سه …

نامه سرگشاده زندانی سیاسی محمد نظری

محمد نظری، تنهاترین و قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران ٢٥سال بدون يك روز مرخصی!!!  در …