زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی نوسود و پاوه

ایوب رستمی ، بامداد گذشته در پی تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی نوسود و پاوه از ناحیه ی هر دو پا مجروح شد، نامبرده از فاصله ی نزدیک مورد تیراندازی قرار گرفته است ، این کولبر از سوی دیگر کولبران به مراکز درمانی در شهر پاوه اعزام شد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران یکشنبه , ۱ تیر ۱٣٩٩ ؛ یک کولبر اهل شهرستان ثلاثه باباجانی بامداد گذشته در پی تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی نوسود از ناحیه هر دو پا به شدت زخمی شد ، نامبرده به مراکز درمانی در شهر پاوه منتقل ،و تحت درمان قرار گرفت.

هویت این کولبر که بامداد گذشته از ناحیه هر دو پا زخمی شده است از سوی حقوق بشر کردستان ایران ” ایوب رستمی ” اهل ثلاثه باباجانی احراز شده است.

توضیحات دریافتی در اینباره «««مجروح شدن یک کولبر از ناحیه هر دوپا در نوسود به اسم ایوب رستمی اهل ثلاث باباجانی  این کولبر جھت عمل جراحی بە بیمارستان قدس پاوه اعزام شدە است.»»»

توضیحات : کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

لازم به یادآوری است که نیروهای مستقر در مناطق مرزی کولبران را به بهانه ی حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی قرار می دهند، در بعضی موارد حتی این کولبران فاقد کالا نیز هستند.

این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر و کشته و زخمی شدن کولبران در ایران باشد.

 

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی ته ته و ماکو

کولبران با شلیک بی ضابطه مامورین هدف تیراندازی قرار می گیرند، روز شنبه و یکشنبه …

مرگ یک کولبر سالخورده بر اثر ایست قلبی / قطع پای یک نوجوان بر اثر انفجار مین

روز جاری یک کولبر سالخورده بر اثر حمل بار سنگین در مناطق مرزی شوشمی ، …