Breaking News

زندانیان

احکام‌ قطع انگشتان دست پویا ترابی و سید برات حسینی، زندانیان متهم به سرقت در زندان اوین اجرا شد

احکام‌ قطع انگشتان دست

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین حکم قطع انگشتان یک دست پویا ترابی، زندانی متهم به سرقت را اجرا کردند. همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سیدبرات حسینی، دیگر زندانی محکوم به قطع انگشتان …

Read More »

زندان عادل آباد شیراز؛ یک زندانی در پی درگیری فیزیکی میان زندانیان یک زندانی جان باخت

زندان عادل آباد شیراز

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، در پی درگیری فیزیکی در طبقه ۳ از واحد ۴ در اندرزگاه سبز جوان واقع در زندان‌عادل آباد شیراز مرکز استان فارس یک زندانی به شدت مجروح و زندانی دیگری هم‌بر اثر شدت جراحات …

Read More »

حکم‌اعدام یک زن تبعه کشور افغانستان به اتهام «قتل عمد» در زندان کرج به اجرا درآمد

اعدام

به گزارش حقوق بشر کرستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ سحرگاه چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، صنوبر جلالی، زندانی محکوم به اعدام از بابت اتهام قتل عمد و محبوس در زندان قرچک ورامین پس از انتقال به یکی از زندان‌های کرج اعدام شد. براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”صنوبر جلالی، …

Read More »

اعزام به مرخصی مراد طاهباز، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

مراد طاهباز

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مردادماه ۱۴۰۱، مراد طاهباز، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. مراد طاهباز در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به اتهام جاسوسی …

Read More »

زندان سمنان؛ مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی با پرونده‌ای جدیدی تفهیم اتهام خواهد شد

مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان با پرونده جدید تفهیم اتهام خواهد شد. مریم اکبری منفرد از بیماری کبد چرب در رنج و از درمان محروم است. به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۴ مردا ماه ۱۴۰۱، مریم اکبری …

Read More »

دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ فرهاد میثمی، زندانی سیاسی را به جلسه تفهیم اتهام احضار کرد

فرهاد میثمی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه دو مردادماه ۱۴۰۱، فرهاد میثمی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۱ زندان رجایی شهر کرج از بابت پرونده جدید قضایی خود به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج احضار شده بود. براساس …

Read More »

حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از حق تماس محروم است 

حمید حاج جعفر کاشانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج از حق ملاقات و سایر حقوق اولیه یک زندانی محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی …

Read More »

زندان مریوان؛ فردین ادوایی، زندانی سیاسی به صورت زود هنگام آزاد شد

فردین ادوایی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، فردین ادوایی، اهل روستای سلین واقع در سروآباد و زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان از توابع استان کردستان پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری شش ماه خود بصورت زود هنگام آزاد شد.‌ بر …

Read More »

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به زندان‌ اوین منتقل شدند 

زندان‌ اوین

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران، حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه دو مردادماه ۱۴۰۱، نزدیک به ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با یک دستگاه اتوبوس به زندان اوین منتقل و در حال حاضر در بند شش بند۳۵۰ پیشین، این زندان بسر می برند. …

Read More »

حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج منتقل شد

حمید حاج جعفر کاشانی

به گزارش حقوق بشر کردستان ایران،حامی زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ب ای تحمل ادامه حبس خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از حبس تعزیری …

Read More »